shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0439.886.288
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 februari 1990
Begindatum:26 februari 1990
Naam:DELTA ACCOUNTANTS
Naam in het Nederlands, sinds 26 juni 2020
Adres van de zetel: Armoedestraat 18   bus A
8800 Roeselare
Sinds 1 januari 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0718.884.618   Sinds 13 maart 2019
Bestuurder 0836.390.814   Sinds 1 mei 2019
Bestuurder Brouckaert ,  Steven  Sinds 3 februari 2018
Vaste vertegenwoordiger Brouckaert ,  Steven  (0718.884.618)   Sinds 13 maart 2019
Vaste vertegenwoordiger Van Belleghem ,  Trees  (0836.390.814)   Sinds 1 mei 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 666.718,84 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0835.264.228 (BOEKHOUDKANTOOR DVB)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 juni 2020
0870.736.930 (UNIFISC)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 3 april 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug