shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0440.249.841
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0440.375.446 afgesloten sinds 22/02/2012)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 maart 1990
Begindatum:14 maart 1990
Naam:ACCOUNTANTSKANTOOR VAN DEN DAELE
Naam in het Nederlands, sinds 27 maart 2007
Adres van de zetel: Kouterstraat 22
9660 Brakel
Sinds 15 maart 2003
Telefoonnummer:
055/42.51.52 Sinds 15 maart 2003(1)
Faxnummer:
055/42.35.59 Sinds 15 maart 2003(1)
E-mail:
h.vandendaele@accvdd.beSinds 15 maart 2003(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Van den Daele ,  Hans  Sinds 27 maart 2007
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2007
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  82.190  -  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0440.375.446 afgesloten sinds 22/02/2012
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0440.249.841 0440.375.446

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0440.249.841

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0440.249.841 0440.375.446

Werkgeversrepertorium
0440.249.841

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug