shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0440.881.232
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 mei 1990
Begindatum:29 mei 1990
Naam:GLASHANDEL VAN LENT
Naam in het Nederlands, sinds 29 mei 1990
Adres van de zetel: Leugenberg 74B
2180 Antwerpen
Sinds 25 februari 1994
Telefoonnummer:
036651866 Sinds 25 februari 1994(1)
Faxnummer:
036650483 Sinds 25 februari 1994(1)
E-mail:
boekhouding@glasvanlent.beSinds 25 februari 1994(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 januari 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Lent ,  Elisabeth  Sinds 30 juni 2015
Bestuurder Van Lent ,  Frederik  Sinds 30 juni 2015
Bestuurder Van Lent ,  Rudi  Sinds 29 december 1997
Gedelegeerd bestuurder Van Lent ,  Rudi  Sinds 29 december 1997
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van glaswerken
Sinds 16 mei 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 mei 2006
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.343  -  Glaszetten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.000.000,00 BEF
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug