shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0441.094.038
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 juli 1990
Begindatum:16 juli 1990
Naam:SANI HEATING
Naam in het Nederlands, sinds 16 juli 1990
Adres van de zetel: Smissenhoek +102
9620 Zottegem
Sinds 1 juni 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 juli 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0893.919.633   Sinds 1 juli 2022
Vaste vertegenwoordiger De Sutter ,  Danny  (0893.919.633)   Sinds 1 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 10 september 2001
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 10 september 2001
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 10 september 2001
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 10 september 2001
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 10 september 2001
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 10 september 2001
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 september 2001
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 augustus 1990
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug