shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0441.098.392
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juni 1990
Begindatum:18 juni 1990
Naam:ISOWIT
Naam in het Nederlands, sinds 18 juni 1990
Adres van de zetel: Bremakker 3
3740 Bilzen
Sinds 24 december 2015
Telefoonnummer:
089246427 Sinds 24 december 2015(1)
Faxnummer:
089240928 Sinds 24 december 2015(1)
E-mail:
info@isowit.beSinds 24 december 2015(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 18 juni 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Withofs ,  Pierre  Sinds 18 juni 1990
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 21 maart 2013
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 november 2013
 
Detail handel
Sinds 5 maart 1998
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 14 november 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1990
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 14 november 2013
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 21 maart 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 november 2013
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.291 -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug