shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0441.117.495
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 augustus 1990
Begindatum:1 augustus 1990
Naam:LAEVER
Naam in het Nederlands, sinds 1 augustus 1990
Adres van de zetel: Oude Baan 14
2230 Herselt
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 juni 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Laeremans ,  Emelie  Sinds 29 juni 2021
Bestuurder Laeremans ,  René  Sinds 29 juni 2021
Zaakvoerder (1) Vermeulen ,  Godelieve  Sinds 10 augustus 1990
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 21 februari 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 12 februari 2018
Btw 2008  35.110  -  Productie van elektriciteit
Sinds 12 februari 2018
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 12 februari 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.992 -  Gevelreiniging
Sinds 21 februari 2018
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

0453.461.637 (REGO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 14 oktober 2003
0654.886.392 (STALLING DE KLAEVERHOEVE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2021
0836.144.156 (SOLLAERE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug