shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0441.340.991
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 september 1990
Begindatum:15 september 1990
Naam:PRIMEURS IMMO
Naam in het Nederlands, sinds 17 november 2016
Adres van de zetel: Nijverheidslaan 14
8580 Avelgem
Sinds 30 december 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 december 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Velghe ,  Geert  Sinds 30 december 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Elektrotechnisch installateur
Sinds 5 september 1991
 
Installateur frigorist
Sinds 6 mei 1999
 
Fabrikant-installateur van lichtreclames
Sinds 5 september 1991
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 september 1991
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 17 februari 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 17 februari 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 17 februari 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 17 februari 2014
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 april 2016
Btw 2008  46.150  -  Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.431  -  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.592  -  Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2011
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug