shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0441.839.651
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 oktober 1990
Begindatum:22 oktober 1990
Naam:SALMON ENTEC
Naam in het Nederlands, sinds 5 december 2011
Adres van de zetel: Brugstraat 10
3890 Gingelom
Sinds 4 september 2001
Telefoonnummer:
011/832104 Sinds 4 september 2001(1)
Faxnummer:
011/885516 Sinds 4 september 2001(1)
E-mail:
eddy@salmonnv.beSinds 4 september 2001(1)
Webadres:
www.salmonentec.be Sinds 4 september 2001(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 oktober 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Briffoz ,  Marina  Sinds 31 mei 2008
Bestuurder Salmon ,  Edgard  Sinds 31 mei 2008
Bestuurder Salmon ,  Lennert  Sinds 1 april 2011
Gedelegeerd bestuurder Salmon ,  Edgard  Sinds 31 mei 2008
Gedelegeerd bestuurder Salmon ,  Lennert  Sinds 5 december 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 maart 2011
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 18 maart 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 18 maart 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 maart 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.521  -  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug