shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0442.036.522
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 november 1990
Begindatum:22 november 1990
Naam:B2B Construct
Naam in het Nederlands, sinds 28 september 2023
Adres van de zetel: Gerard Mercatorstraat 24
3920 Lommel
Sinds 21 augustus 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 mei 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0445.714.109   Sinds 20 mei 2022
Vaste vertegenwoordiger Derdaele ,  Patric  (0445.714.109)   Sinds 16 november 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 1998
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 14 mei 2008
Btw 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 14 mei 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 14 mei 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  25.110 -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 oktober
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug