shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0442.128.077
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0442.478.960 afgesloten sinds 22/02/2012)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 november 1990
Begindatum:12 november 1990
Naam:DE MUYNCK
Naam in het Nederlands, sinds 12 november 1990
Adres van de zetel: Heiken 9
2290 Vorselaar
Sinds 9 juli 2011
Telefoonnummer:
014501377 Sinds 9 juli 2011(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@demuynckbvba.beSinds 9 juli 2011(1)
Webadres:
www.demuynckbvba.be Sinds 9 juli 2011(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Muynck ,  Koenraad  Sinds 11 maart 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.332  -  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.291 -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0442.478.960 afgesloten sinds 22/02/2012
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0442.128.077 0442.478.960

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0442.128.077

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0442.128.077 0442.478.960

Werkgeversrepertorium
0442.128.077

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug