shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0442.430.757
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 januari 1991
Begindatum:7 januari 1991
Naam:BOUW - EN HOUTBEDRIJF VAN GERWEN
Naam in het Nederlands, sinds 7 januari 1991
Adres van de zetel: Kattestraat 15
1745 Opwijk
Sinds 15 november 2009
Telefoonnummer:
052351373 Sinds 15 november 2009(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
bouwbedrijfvangerwen@skynet.beSinds 15 november 2009(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 7 januari 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Gerwen ,  Désiré  Sinds 15 juni 2001
Bestuurder Verdoodt ,  Tamara  Sinds 15 juni 2001
Gedelegeerd bestuurder Van Gerwen ,  Désiré  Sinds 15 juni 2001
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug