shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0442.518.057
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 december 1990
Begindatum:18 december 1990
Naam:VAN DEN BERGH BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 18 december 1990
Adres van de zetel: Spijker 38
2910 Essen
Sinds 15 oktober 1997
Telefoonnummer:
03 667 70 00 Sinds 15 oktober 1997(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.vandenberghverandas.be Sinds 15 oktober 1997(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0473.091.269   Sinds 17 mei 2002
Vaste vertegenwoordiger Van Eetvelt ,  Gert  (0473.091.269)   Sinds 17 mei 2002
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 15 mei 2006
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 1992
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug