shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0442.824.301
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 januari 1991
Begindatum:21 januari 1991
Naam:EGONEL
Naam in het Nederlands, sinds 21 januari 1991
Adres van de zetel: Leuvensestraat 121 Stratenplan  bus 1
3300 Tienen
Sinds 15 oktober 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 januari 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Corens ,  Egon  Sinds 15 oktober 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 oktober 2014
 
Ruwbouw
Sinds 15 oktober 2014
 
Algemeen aannemer
Sinds 15 oktober 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 15 februari 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 15 oktober 2014
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 15 oktober 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 22 maart 2019
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 22 maart 2019
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 22 maart 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 15 februari 2017
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug