shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0443.373.142
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 10 september 2019
Begindatum:25 februari 1991
Naam:GAUDY BOUWWERKEN
Naam in het Nederlands, sinds 12 juni 2014
Adres van de zetel: Koning Albert II-laan 28-30
1000 Brussel
Sinds 30 september 2018

Doorgehaald adres sinds 25 maart 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 12 juni 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dumitru ,  Samuel  Sinds 30 september 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) De Ridder ,  Christine  Sinds 10 september 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 augustus 2014
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 5 augustus 2014
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 5 augustus 2014
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 5 augustus 2014
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 5 augustus 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 5 augustus 2014
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 5 augustus 2014
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 5 augustus 2014
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 5 augustus 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 augustus 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 20 juni 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in een coöperatieve vennootschap indien de vennootschap beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek. In het andere geval, wordt zij van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug