shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0443.578.822
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 maart 1991
Begindatum:13 maart 1991
Naam:Deloitte Accountancy
Naam in het Nederlands, sinds 28 november 2008
Deloitte Accountancy
Naam in het Frans, sinds 28 november 2008
Adres van de zetel: Luchthaven Brussel Nationaal 1 J
1930 Zaventem
Extra adresinfo: GATEWAY BUILDING
Sinds 31 januari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 11  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 130 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 1997
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 31 mei
 
 

Linken tussen entiteiten

0477.374.810 (LEXEFISC)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 september 2004
0457.609.574 (DELOITTE ACCOUNTING & COMPLIANCE SOLUTIONS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 november 2008
0860.389.703 (DELOITTE FIDUCIAIRE-TAX & LEGAL SERVICES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 november 2008
0881.219.858 (T-CORE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 februari 2011
0456.457.353 (ORBIT ONE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 mei 2016
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug