shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0443.690.074
Status:Stopgezet
Sinds 19 januari 2023
Rechtstoestand: Sluiting van vereffening
Sinds 19 januari 2023
Begindatum:21 maart 1991
Naam:E.V.M.
Naam in het Nederlands, sinds 21 maart 1991
Adres van de zetel: de Meeûssquare 38-40
1000 Brussel
Sinds 18 mei 2018

Doorgehaald adres sinds 10 mei 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 4 juli 2000
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Guariento ,  Frédéric  (0695.809.209)   Sinds 18 mei 2018
Zaakvoerder (3)0695.809.209   Sinds 18 mei 2018
Vereffenaar Hanssens ,  Françoise  Sinds 31 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 oktober 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 18 augustus 2010
Btw 2008  22.230  -  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
Sinds 18 augustus 2010
Btw 2008  39.000  -  Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 18 augustus 2010
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 18 augustus 2010
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 18 augustus 2010
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 18 augustus 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" van 1 januari 2020 tot 19 januari 2023, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug