shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0443.946.927
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 april 1991
Begindatum:16 april 1991
Naam:SYMPHONY KEUKENS CHRISTIAENS
Naam in het Nederlands, sinds 8 maart 1997
Adres van de zetel: Baron de Serretstraat 3 B
8200 Brugge
Sinds 8 maart 1997
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 april 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Christiaens ,  Bart  Sinds 29 april 1991
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 8 juni 1991
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 juni 1991
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 5 april 2011
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 5 april 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 5 april 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 5 april 2011
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 5 april 2011
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 5 april 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0445.276.718 (SYMPHONY BRUGGE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 8 maart 1997
0446.386.575 (SYMPHONY)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 7 juli 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0445.276.718 (SYMPHONY BRUGGE)   sinds 8 maart 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0446.386.575 (SYMPHONY)   sinds 7 juli 2000
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug