shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0443.972.562
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 april 1991
Begindatum:26 april 1991
Naam:Deufol Lier
Naam in het Nederlands, sinds 21 april 2017
Adres van de zetel: Paaiestraat 17
2500 Lier
Sinds 17 december 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 april 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Jacobs ,  Piet  Sinds 29 december 2016
Bestuurder Schrooten ,  Ronald  Sinds 29 december 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 26 april 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  52.249  -  Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.732  -  Groothandel in hout
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  77.120  -  Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  49.420 -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.298.560,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0426.142.576 (ALLPACK)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 mei 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0426.142.576 (ALLPACK)   sinds 25 mei 1991
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug