shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0444.606.428
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 juli 1991
Begindatum:8 juli 1991
Naam:SILBLOXX
Naam in het Nederlands, sinds 26 maart 2021
Adres van de zetel: Industrielaan 17   bus A
8810 Lichtervelde
Sinds 26 maart 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0462.700.589   Sinds 26 maart 2021
Vaste vertegenwoordiger Vanparys ,  Francky  (0462.700.589)   Sinds 26 maart 2021
Gedelegeerd bestuurder 0462.700.589   Sinds 26 maart 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  28.300  -  Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
Sinds 23 juni 2014
Btw 2008  22.290  -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 23 juni 2014
Btw 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 23 juni 2014
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 23 juni 2014
Btw 2008  46.693  -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 23 juni 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  25.110 -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 1 april 2021
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug