shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0444.650.077
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 juli 1991
Begindatum:9 juli 1991
Naam:PUBRO Stellingbouw
Naam in het Nederlands, sinds 31 december 2011
Adres van de zetel: Schoorstraat 69
2275 Lille
Sinds 3 april 2006
Telefoonnummer:
014 55 56 29 Sinds 3 april 2006(1)
Faxnummer:
014 55 43 72 Sinds 3 april 2006(1)
E-mail:
info@pubrostellingbouw.beSinds 3 april 2006(1)
Webadres:
www.pubrostellingbouw.be Sinds 3 april 2006(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 27 juni 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0882.281.118   Sinds 11 december 2013
Vaste vertegenwoordiger Van den Putte ,  Dave  (0882.281.118)   Sinds 11 december 2013
Gedelegeerd bestuurder 0882.281.118   Sinds 11 december 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2013
Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 januari 2013
Btw 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 1 januari 2013
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug