shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0444.684.226
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 1991
Begindatum:1 juli 1991
Naam:VANPRAET CLIMA
Naam in het Nederlands, sinds 22 juni 2001
Adres van de zetel: D'Helst 13
9280 Lebbeke
Sinds 24 maart 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 juli 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0474.185.587   Sinds 1 juni 2007
Vaste vertegenwoordiger Coppens ,  Ignace  (0474.185.587)   Sinds 1 juni 2007
Vaste vertegenwoordiger Coppens ,  Leo  (0474.185.587)   Sinds 1 juni 2019
Gedelegeerd bestuurder 0474.185.587   Sinds 1 juni 2007
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 25 maart 1997
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 maart 1997
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 5 mei 2009
 
Elektrotechniek
Sinds 5 mei 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 31 maart 2016
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 31 maart 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug