shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0445.582.960
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 oktober 1991
Begindatum:29 oktober 1991
Naam:BOUWWERKEN MICHIELS
Naam in het Nederlands, sinds 29 oktober 1991
Adres van de zetel: Wolfsdonksteenweg 36
3201 Aarschot
Sinds 22 februari 2002
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 oktober 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Michiels ,  Ronny  Sinds 29 oktober 1991
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 15 november 1991
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 november 1991
 
Ruwbouw
Sinds 19 augustus 2013
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 19 augustus 2013
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 19 augustus 2013
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 19 augustus 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 25 november 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 19 augustus 2013
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 19 augustus 2013
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 19 augustus 2013
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 19 augustus 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug