shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0445.842.979
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 november 1991
Begindatum:27 november 1991
Naam:HEMMAR - PVC
Naam in het Nederlands, sinds 18 februari 1992
Adres van de zetel: Guido Gezellestraat 130
1654 Beersel
Sinds 15 oktober 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 27 november 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0453.938.026   Sinds 13 december 2022
Vaste vertegenwoordiger Hemelings ,  Dimitri  (0453.938.026)   Sinds 13 december 2022
Gedelegeerd bestuurder 0453.938.026   Sinds 21 april 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 september 2009
Vrijstelling
Sinds 17 september 2009
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 januari 1992
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  22.230  -  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
Sinds 25 september 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  22.230 -  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 125.000,00 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug