shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0445.956.807
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0445.730.440 afgesloten sinds 21/02/2012)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 november 1991
Begindatum:20 november 1991
Naam:INSTALLATIES L.V.
Naam in het Nederlands, sinds 14 januari 1993
Adres van de zetel: Ezelbrugstraat 34
8930 Menen
Sinds 14 juni 2011
Telefoonnummer:
0475/ 34 23 50 Sinds 14 juni 2011(1)
Faxnummer:
056/ 51 87 09 Sinds 14 juni 2011(1)
E-mail:
installatieslv@telenet.beSinds 14 juni 2011(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vanmarcke ,  Lander  Sinds 14 december 2023
Bestuurder Vanmarcke ,  Luc  Sinds 14 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 27 juli 1995
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 5 januari 1995
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 16 februari 1995
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 16 februari 1995
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 16 februari 1995
 
Installateur frigorist
Sinds 16 juni 2005
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 januari 1995
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 18 december 2007
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 18 december 2007
 
Elektrotechniek
Sinds 18 december 2007
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 juli 1993
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0445.730.440 afgesloten sinds 21/02/2012
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0445.956.807 0445.730.440

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0445.956.807

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0445.956.807 0445.730.440

Werkgeversrepertorium
0445.956.807

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug