shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0446.273.937
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 december 1991
Begindatum:30 december 1991
Naam:METAPLEX
Naam in het Nederlands, sinds 30 december 1991
Adres van de zetel: Kernenergiestraat 51
2610 Antwerpen
Sinds 1 mei 2001
Telefoonnummer:
03 820 96 90 Sinds 1 mei 2001(1)
Faxnummer:
03 232 89 13 Sinds 1 mei 2001(1)
E-mail:
info@metaplex.beSinds 1 mei 2001(1)
Webadres:
www.metaplex.be Sinds 1 mei 2001(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 december 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0464.846.962   Sinds 29 december 2020
Bestuurder 0759.954.517   Sinds 29 december 2020
Vaste vertegenwoordiger Van Den Bempt ,  Tommy  (0464.846.962)   Sinds 29 december 2020
Vaste vertegenwoordiger Danneels ,  Sven  (0759.954.517)   Sinds 29 december 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1953
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1994
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  22.210  -  Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  22.290 -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0404.902.051 (Metaplex)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 december 1991
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug