shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0446.497.928
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 januari 1992
Begindatum:27 januari 1992
Naam:ANDERS BOUWEN
Naam in het Nederlands, sinds 21 december 1993
Adres van de zetel: Naamsestraat 7
3000 Leuven
Sinds 22 december 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 27 januari 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0479.258.588   Sinds 3 juni 2003
Bestuurder Vansteenwegen ,  Guido  Sinds 21 januari 2008
Vaste vertegenwoordiger Vansteenwegen ,  Guido  (0447.985.689)   Sinds 3 juni 2003
Vaste vertegenwoordiger Verlinden ,  Luc  (0479.258.588)   Sinds 30 juni 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 30 juni 2004
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 148.736,11 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 30 november
 
 

Linken tussen entiteiten

0422.757.573 (ANDERS BOUWEN)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 juni 1994
0435.483.874 (SYSTYLE RUWBOUW)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 juni 1994
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0435.483.874 (SYSTYLE RUWBOUW)   sinds 14 juni 1994
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug