shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0446.892.658
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 maart 1992
Begindatum:20 maart 1992
Naam:IVV Technieken
Naam in het Nederlands, sinds 23 december 2010
Adres van de zetel: Henry Fordlaan 53   bus B
3600 Genk
Sinds 23 december 2010
Telefoonnummer:
011/26.29.54 Sinds 23 december 2010(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0543.877.614   Sinds 7 december 2023
Bestuurder Mebis ,  Niels  Sinds 7 december 2023
Bestuurder Mebis ,  Stijn  Sinds 7 december 2023
Vaste vertegenwoordiger Mebis ,  Alain  (0543.877.614)   Sinds 7 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 augustus 2014
Vrijstelling
Sinds 7 augustus 2014
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 7 augustus 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 12 november 1992
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 7 augustus 2014
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug