shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0446.941.653
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 1992
Begindatum:1 april 1992
Naam:LOUVERS BELGIUM COMPANY
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 1992
Adres van de zetel: Hermesstraat 7
1930 Zaventem
Sinds 10 februari 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 april 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0732.793.923   Sinds 19 juli 2022
Bestuurder de Broqueville ,  Dimitri  Sinds 19 juli 2022
Vaste vertegenwoordiger de Gruijter ,  Reinout  (0732.793.923)   Sinds 19 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1992
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  25.991  -  Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal
Sinds 15 juni 2011
Btw 2008  23.990  -  Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.
Sinds 15 juni 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  22.230 -  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.973,38 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug