shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0447.050.630
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 april 1992
Begindatum:10 april 1992
Naam:BOUWONDERNEMING DAMMAN
Naam in het Nederlands, sinds 10 april 1992
Adres van de zetel: Breestraat 19
8540 Deerlijk
Sinds 23 juli 2003
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 10 april 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 11 april 2018
Vrijstelling
Sinds 11 april 2018
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 13 april 1992
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 maart 2022
Btw 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 1 maart 2022
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 maart 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.152.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0459.179.984 (ARCHIMEDES 2000)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 december 2011
0421.316.530 (AANNEMINGEN GILBERT EN ANDRE DAMMAN - ENTREPRISES GILBERT ET ANDRE DAMMAN)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 mei 1992
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0421.316.530 (AANNEMINGEN GILBERT EN ANDRE DAMMAN - ENTREPRISES GILBERT ET ANDRE DAMMAN)   sinds 1 mei 1992
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug