shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0447.715.178
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 juni 1992
Begindatum:26 juni 1992
Naam:Kurt Persyn
Naam in het Nederlands, sinds 26 juni 1992
Adres van de zetel: Tarwerentestraat 12
8340 Damme
Sinds 23 april 1998
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 juni 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Persyn ,  Kurt  Sinds 6 juli 1992
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 november 2011
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 22 november 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 22 november 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 14 april 2011
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 22 november 2011
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 22 november 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 november 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 14 april 2011
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug