shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0448.083.679
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 september 1992
Begindatum:1 september 1992
Naam:M&P Boekhouders
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2012
Afkorting: M&P
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2012
Adres van de zetel: Montebellostraat 26 Stratenplan
2018 Antwerpen
Sinds 1 juli 2001
Telefoonnummer:
03/237.68.81 Sinds 1 juli 2001(1)
Faxnummer:
03/237.68.82 Sinds 1 juli 2001(1)
E-mail:
info@m-p.beSinds 1 juli 2001(1)
Webadres:
www.m-p.be Sinds 1 juli 2001(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Marien ,  Koen  Sinds 29 december 2000
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2012
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
Sinds 7 juli 2005
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  69.202 -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2012
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0416.127.624 (M&P BOEKHOUDERS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 december 2011
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug