shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0448.866.510
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 december 1992
Begindatum:10 december 1992
Naam:BAETEMAN
Naam in het Nederlands, sinds 5 september 2006
Adres van de zetel: Vredestraat 36 Stratenplan
8400 Oostende
Sinds 29 juli 1997
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 10 december 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Baeteman ,  Erik  Sinds 5 september 2006
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 16 februari 1993
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 16 februari 1993
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 16 februari 1993
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 16 februari 1993
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 16 februari 1993
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 31 maart 1995
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 16 februari 1993
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 16 februari 1993
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 november 2011
Vrijstelling
Sinds 21 november 2011
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1993
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug