shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0448.895.115
Status:Stopgezet
Sinds 1 mei 2021
Rechtstoestand: Fusie door overneming
Sinds 1 mei 2021
Begindatum:22 december 1992
Naam:BDO EXPERTS COMPTABLES - BDO ACCOUNTANTS
Naam in het Nederlands, sinds 21 maart 2005
Adres van de zetel: Da Vincilaan 9   bus E.6
1930 Zaventem
Sinds 1 mei 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 april 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 9  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 0,00 
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

0438.614.303 (Cougar Consulting Accountsmaatschap C.V.)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 april 2012
0476.873.279 (BDO Administration & Finance)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 april 2012
0892.096.330 (BDO DFSA EXPERT-COMPTABLES-BDO DFSA ACCOUNTANTS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 april 2012
Deze entiteit  is opgeslorpt door   0438.475.137 (BDO ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS)   sinds 1 mei 2021
0430.512.823 (BDO Van Breda Accountants)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 juni 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0430.512.823 (BDO Van Breda Accountants)   sinds 26 juni 2000
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dit, in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het WVV.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug