shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0448.901.449
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 december 1992
Begindatum:16 december 1992
Naam:BOUWBEDRIJF WARSON en CONSOORTEN
Naam in het Nederlands, sinds 20 december 1996
Afkorting: BOWACO
Naam in het Nederlands, sinds 20 december 1996
Adres van de zetel: Dirigentenhof 6 Stratenplan
3600 Genk
Sinds 19 oktober 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 december 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0878.896.808   Sinds 26 mei 2006
Bestuurder Buttgereit ,  Claudia  Sinds 24 mei 2012
Bestuurder Warson ,  Willy  Sinds 26 mei 2006
Vaste vertegenwoordiger Warson ,  Marc  (0878.896.808)   Sinds 26 mei 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 30 juni 1996
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 20 december 2001
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 20 december 2001
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 juni 1996
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1992
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 62.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug