shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0449.045.563
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 december 1992
Begindatum:29 december 1992
Naam:BLOMMAERT
Naam in het Nederlands, sinds 29 december 1992
Adres van de zetel: Korsele 71
9667 Horebeke
Sinds 29 december 1992
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 december 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Leurquain ,  Jeroen  Sinds 21 mei 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 1994
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 27 april 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 27 april 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 27 april 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1993
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 27 april 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 27 april 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 27 april 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 maart 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0400.196.957 (BLOMMAERT)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 december 1992
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0400.196.957 (BLOMMAERT)   sinds 29 december 1992
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug