shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0449.672.697
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 maart 1993
Begindatum:22 maart 1993
Naam:IMMO DEM
Naam in het Frans, sinds 22 maart 1993
Adres van de zetel: Notelaarstraat 208-210
1030 Schaarbeek
Sinds 1 maart 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 maart 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Kislanski ,  Isabelle  Sinds 29 april 2016
Gedelegeerd bestuurder 0652.877.997   Sinds 29 april 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 11 juni 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 29 april 2016
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 90.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0414.362.917 (J. DEMEY)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 10 april 1993
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug