shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0450.503.335
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 juli 1993
Begindatum:6 juli 1993
Naam:MAXI BOUWPROMOTIONS
Naam in het Nederlands, sinds 6 juli 1993
Adres van de zetel: Bleekstraat 19
2480 Dessel
Sinds 20 juni 1996
Telefoonnummer:
014/37.75.73 Sinds 20 juni 1996(1)
Faxnummer:
014/37.73.41 Sinds 20 juni 1996(1)
E-mail:
info@dockx.comSinds 20 juni 1996(1)
Webadres:
www.dockx.com Sinds 20 juni 1996(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 juli 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dockx ,  Marc  Sinds 12 december 2023
Bestuurder Peeters ,  Anita  Sinds 12 december 2023
Gedelegeerd bestuurder Dockx ,  Marc  Sinds 12 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1994
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug