shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0450.904.597
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 september 1993
Begindatum:14 september 1993
Naam:ADAK
Naam in het Nederlands, sinds 14 september 1993
Adres van de zetel: Steenkaaistraat (BAA) 19
9200 Dendermonde
Sinds 21 april 2008
Telefoonnummer:
052 49 70 56 Sinds 21 april 2008(1)
Faxnummer:
052 49 70 58 Sinds 21 april 2008(1)
E-mail:
van.hoey.christophe@alpas.beSinds 21 april 2008(1)
Webadres:
www.alpas.be Sinds 21 april 2008(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 14 september 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 28 oktober 1997
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 28 oktober 1997
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 28 oktober 1997
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 28 oktober 1997
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 28 oktober 1997
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 28 oktober 1997
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 28 oktober 1997
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 28 oktober 1997
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 28 oktober 1997
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 oktober 1997
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 11 december 2012
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 11 december 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 1993
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 11 december 2012
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 11 december 2012
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.500,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug