shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0451.187.481
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 oktober 1993
Begindatum:20 oktober 1993
Naam:Bouwbedrijf Yvan De Baets & Zoon
Naam in het Nederlands, sinds 3 mei 2013
Adres van de zetel: Bargestraat 14
8340 Damme
Sinds 7 september 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 september 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Cremers ,  Evelyn  Sinds 7 september 2021
Zaakvoerder (1) De Baets ,  Christophe  Sinds 1 september 2006
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 20 januari 1994
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 20 januari 1994
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 20 januari 1994
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 20 januari 1994
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 januari 1994
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 november 1993
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug