shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0451.425.528
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 december 1993
Begindatum:20 december 1993
Naam:BROMO CONSULT
Naam in het Nederlands, sinds 26 juni 2001
Adres van de zetel: Strandjutterslaan(Odk) 16   bus 102
8670 Koksijde
Sinds 1 juli 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 december 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ghesquière ,  Antoine  Sinds 18 november 2005
Bestuurder Ghesquière ,  Filip  Sinds 18 november 2005
Bestuurder Ghesquière ,  Maxim  Sinds 31 juli 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur Ghesquière ,  Filip  Sinds 31 juli 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur Ghesquière ,  Maxim  Sinds 31 juli 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1994
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 juli 2021
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 september 2016
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.000.000,00 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

0436.797.730 (ZAKENKANTOOR GHESQUIERE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 augustus 2013
0457.023.022 (DE OUDE NOTELAAR)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug