shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0452.310.703
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 maart 1994
Begindatum:31 maart 1994
Naam:BOUWRENOVATIE
Naam in het Nederlands, sinds 25 april 2017
Adres van de zetel: Windhalmstraat 2A Stratenplan
3500 Hasselt
Sinds 1 januari 1998
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 maart 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Keijers ,  Erik  Sinds 25 april 2017
Bestuurder Keijers ,  Koenraad  Sinds 22 augustus 2005
Gedelegeerd bestuurder Keijers ,  Erik  Sinds 25 april 2017
Gedelegeerd bestuurder Keijers ,  Koenraad  Sinds 22 augustus 2005
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2017
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 april 2017
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 april 2017
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 148.736 EUR
Jaarvergadering augustus
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug