shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0452.359.203
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 maart 1994
Begindatum:24 maart 1994
Naam:Sapo Invest
Naam in het Nederlands, sinds 12 juni 2013
Adres van de zetel: Kerkstraat 2/1   bus GVL
1980 Zemst
Sinds 8 augustus 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 22 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Devroye ,  Marc  Sinds 12 juni 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 juli 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1994
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 juli 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 12 juni 2013
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 12 juni 2013
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 9 juli 2013
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 9 juli 2013
Btw 2008  68.202  -  Verhuur en exploitatie van sociale woningen
Sinds 9 juli 2013
Btw 2008  69.109  -  Overige rechtskundige dienstverlening
Sinds 9 juli 2013
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 9 juli 2013
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 9 juli 2013
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug