shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0453.218.345
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 augustus 1994
Begindatum:25 augustus 1994
Naam:TRADECO BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 25 augustus 1994
Adres van de zetel: Gustave Fachedreef(L) 5
7700 Mouscron
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer:
056/84.19.84 Sinds 8 april 2003(2)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@tradeco.beSinds 29 juni 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 augustus 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0809.652.169   Sinds 6 februari 2009
Vaste vertegenwoordiger Losfeld ,  Bertrand  (0479.990.444)   Sinds 19 december 2003
Vaste vertegenwoordiger Delpire ,  Stéphane  (0809.652.169)   Sinds 6 februari 2009
Gedelegeerd bestuurder 0479.990.444   Sinds 19 december 2003
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 29 september 1994
 
Installateur in centrale verwarming
Sinds 29 september 1994
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 29 september 1994
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 29 september 1994
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 29 september 1994
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 29 september 1994
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 29 september 1994
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 29 september 1994
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 29 september 1994
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 29 september 1994
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 29 september 1994
 
Fabrikant-installateur van lichtreclames
Sinds 29 september 1994
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 29 september 1994
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 29 september 1994
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 september 1994
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 12 september 1994
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1994
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug