shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0453.005.737
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 1994
Begindatum:30 juni 1994
Naam:Heldr.
Naam in het Nederlands, sinds 8 maart 2023
Adres van de zetel: Poortakkerstraat 17
9051 Gent
Sinds 14 januari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 juni 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0860.606.665   Sinds 8 maart 2023
Vaste vertegenwoordiger Christiaens ,  Anthony  (0860.606.665)   Sinds 8 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Behanger-plaatser van wand- en vloerbekleding
Sinds 2 januari 2001
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 2 januari 2001
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 januari 2001
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1994
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1994
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.343  -  Glaszetten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  56.290  -  Overige eetgelegenheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.343 -  Glaszetten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 132.127,25 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug