shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0453.198.846
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 augustus 1994
Begindatum:11 augustus 1994
Naam:SOBINCO
Naam in het Nederlands, sinds 11 augustus 1994
Adres van de zetel: Waregemstraat 5
9870 Zulte
Sinds 11 augustus 1994
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 augustus 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1962
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1994
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  25.720 -  Vervaardiging van hang- en sluitwerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.130.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0418.230.742 (R.V.P. ENGINEERING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2022
0428.685.461 (ITAP)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2022
0450.981.407 (RECH)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2022
0464.901.204 (PENTA SYSTEMS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2022
0506.984.158 (MAROME)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2022
0869.561.745 (CEVILANE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2022
0883.723.844 (FORM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2022
0434.897.025 (Sobinco)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 6 september 1994
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0434.897.025 (Sobinco)   sinds 1 september 1994
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug