shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0453.504.593
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 oktober 1994
Begindatum:5 oktober 1994
Naam:GOETHALS - SLOS
Naam in het Nederlands, sinds 5 oktober 1994
Adres van de zetel: Hoekje 46
9950 Lievegem
Sinds 24 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 september 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Goethals ,  Bertrand  Sinds 29 september 2017
Zaakvoerder (2) Goethals ,  Joeri  Sinds 29 september 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 augustus 2015
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 25 augustus 2015
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 25 augustus 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1994
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 25 augustus 2015
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 25 augustus 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 augustus 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0817.423.453 (G&G Systems)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 september 2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug