shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0454.854.279
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 maart 1995
Begindatum:22 maart 1995
Naam:Fina Invest
Naam in het Nederlands, sinds 3 maart 2016
Adres van de zetel: Leuvensesteenweg(MZN) 590
2812 Mechelen
Sinds 11 december 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 3 maart 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0453.747.588   Sinds 1 december 2008
Bestuurder Horsten ,  Karin  Sinds 1 december 2008
Vaste vertegenwoordiger Schoeters ,  Luc  (0453.747.588)   Sinds 1 december 2008
Zaakvoerder (2) Schoeters ,  Luc  Sinds 3 maart 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1995
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 31 mei 2017
Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 31 mei 2017
Btw 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 31 mei 2017
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug