shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0455.075.302
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 24 september 2019
Begindatum:20 april 1995
Naam:MOENS ALEX
Naam in het Nederlands, sinds 26 augustus 2013
Adres van de zetel: Moerenslos 13 Stratenplan  bus B
1740 Ternat
Sinds 26 augustus 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 20 april 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Moens ,  Alex  Sinds 26 augustus 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Houthoofd ,  Anthony  Sinds 24 september 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 september 2013
 
Ruwbouw
Sinds 16 september 2013
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 16 september 2013
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 16 september 2013
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 16 september 2013
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 16 september 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 16 september 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 16 september 2013
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 16 september 2013
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 16 september 2013
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 16 september 2013
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 16 september 2013
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 16 september 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 september 2013
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 26 augustus 2013
BTW 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 26 augustus 2013
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 26 augustus 2013
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 26 augustus 2013
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 26 augustus 2013
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 26 augustus 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2019
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug