shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0455.386.096
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 juni 1995
Begindatum:9 juni 1995
Naam:Wim Jansen Dakwerken
Naam in het Nederlands, sinds 30 oktober 2015
Adres van de zetel: Weidestraat 29
3920 Lommel
Sinds 30 oktober 2015
Telefoonnummer:
011/662331 Sinds 30 oktober 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
wim.jansen12@telenet.beSinds 30 oktober 2015(1)
Webadres:
wimjansen-dakwerken.be Sinds 30 oktober 2015(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 maart 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Jansen ,  Willem  Sinds 4 maart 2022
Zaakvoerder (2) Jansen ,  Willem  Sinds 30 oktober 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 november 2015
Vrijstelling
Sinds 18 november 2015
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 18 november 2015
Vrijstelling
Sinds 18 november 2015
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1995
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1995
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug