shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0455.608.901
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 juni 1995
Begindatum:29 juni 1995
Naam:CuZn Dakwerken
Naam in het Nederlands, sinds 29 juni 1995
Adres van de zetel: Alfred Nichelsstraat 47
9300 Aalst
Sinds 29 juni 1995
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 juni 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0632.885.507   Sinds 1 juli 2015
Bestuurder Muylaert ,  Veerle  Sinds 1 december 2012
Vaste vertegenwoordiger Hertecant ,  Patrick  (0632.885.507)   Sinds 1 juli 2015
Gedelegeerd bestuurder 0632.885.507   Sinds 1 juli 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 7 augustus 1995
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 7 augustus 1995
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 7 augustus 1995
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 augustus 1995
 
Detail handel
Sinds 7 augustus 1995
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 23 oktober 1995
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1995
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 6 december 2016
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug